Πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα

Ο δημιουργός κειμένων, εικόνων και video από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας τους γίνεται αυτομάτως φορέας των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτά, αποκτώντας συγχρόνως και τα πνευματικά δικαιώματα. 

 Η αναπαραγωγή, δημοσίευση, τροποποίηση, ή εκμετάλευση των φωτογραφιών, κειμένων και λογότυπων που περιλαμβάνονται στο παρόν βιβλίο για οποιαδήποτε χρήση, προσωπική ή εμπορική χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, απαγορεύται αυστηρά βάσει του Νόμου 2121/93 (όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα) και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Οποιαδήποτε παραβίαση συνιστά αιτία ποινικής δίωξης και υψηλών χρηματικών προστίμων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σκανάροντας το παρακάτω QR, ή να επισκεφθείτε τον σύνδεσμο https://opi.gr/vivliothiki/2121-1993